Det er ditt ansvar som boligeier å sjekke at el-anlegget ditt er i sikker stand.
Faremomenter du som eier av et elektrisk anlegg bør være oppmerksom på:

  • Unormal overflatevarme på sikringer, støpsler og andre elektriske komponenter.
  • Skrusikringer/automatsikringer som ryker ofte.
  • Utstrakt bruk av skjøteledninger og utilstrekkelig med elektriske punkt.
  • Skade på kabler, brytere, stikkontakter og annet fastmontert elektrisk utstyr.

Dette sjekkes under en el-kontroll

La fagfolk utføre el-kontroll av ditt elektriske anlegg hvert femte år. Jevnlig kontroll kan gi rabatt på forsikringspremien. Men hva sjekkes egentlig under en slik kontroll?

Tavlen

Kontrollen starter i anleggets inntak, nemlig sikringsskapet. Her ser elektrikeren etter varmegang, samtidig som skapets generelle tilstand kontrolleres. I tillegg sjekkes overspenningsvern og jordfeilbryter.  

 Vi utfører måling av temperatur på ledninger og tilkoblingspunkt, for å avdekke eventuell overbelastning eller feil.

Termografering er et krav i næringsbygg, men ikke i privatboliger. 

Stikkontakter, lampepunkter og apparater

Under el-kontrollen sjekkes også el-materiell utenfor sikringsskapet for feil. Hvilke andre elektriske apparater som sjekkes er avhengig av hvilke andre elektriske anlegg boligen har. Det som ofte sjekkes i private boliger er varmtvannsbereder, lysarmaturer, komfyr og vaskemaskin. På grunn av et stort antall branntilløp, er det påbudt med komfyrvakt i alle nye boliger. 

Tilstandsrapport

Det vil bli levert en komplett tilstandsrapport av det elektriske anlegget ditt etter utført kontroll.  

Ta kontakt for tilbud på el-kontroll med oss i dag.